Linebreak Terms Conditions

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

(Version 3.04 Dato: 03.11.2017)

1. Generelt

1.1
InterCasino er et brand under Dumarca Gaming Ltd., herefter nævnt som ”Dumarca”, er en virksomhed registreret d. 15 oktober 2010 i Malta, med registreringsnummer C 50898 og har kontor på adressen The Emporium, Level 4, St Louis Street, Msida, MSD1421, Malta.

1.2
Dumarca er autoriseret og reguleret af a. Spillemyndigheden, licensnr. 15-3289564, udstedt af Spillemyndigheden i Danmark den 10. januar 2017.
b. Malta Gaming Authority (MGA), et tilsynsorgan under licensnummer MGA/CL1/552/2009, udstedt d. 5. december 2010, MGA/CL1/1005/2014, MGA/CL1/1006/2014, MGA/CL1/1007/2014, MGA/CL1/1008/2014, udstedt d. 10. oktober 2014 samt, MGA/CL1/1209/2016, MGA/CL1/1211/2016 and MGA/CL1/1212/2016, udstedt den 29. september 2016 under The Remote Gaming Regulations (LN176/2004).
c. UK Gambling Comission, Storbritannien, et tilsynsorgan hvorunder Dumarca har licensnummer number 000-039408-R-319364-012 udstedt 29. oktober 2014.

InterCasino tilbyder også produkter fra andre leverandører, som ikke har licens eller er reguleret af The Maltese Gaming Authority eller UK Gambling Comission. Disse produkter bliver udbudt af Plain Support S.A og Dumarca Gaming Limited uden for Malta. Uanset produkt, vil alle ind- og udbetalinger blive lavet til Dumarca, Plainsupport fungerer kun som softwareudbyder og har intet ansvar i forhold til spilleren i forbindelse med håndtering af midler.

1.3
Denne aftale fastsætter vilkår og betingelser, der udgør et bindende kontraktforhold mellem Dumarca og den registrerede spiller, herefter benævnt som ”bruger”. Ved registrering af en konto skal brugeren bekræfte at denne er enige med de gældende vilkår og betingelser, og at disse vilkår og betingelser vil være gældende så længe at den registrerede konto forbliver aktiv.

1.4
Disse vilkår og betingelser er gældende for Dumarca Casino (herefter benævnt som ”casino”) spil, som bliver udbudt via hjemmesiden www.intercasino.dk

1.5
Disse vilkår og betingelser er kategoriseret for nemhedens skyld og forståelse. Det er vigtigt at brugeren gør sig bekendt med disse vilkår og betingelser forud for registrering af en konto.

1.6
Dumarca forbeholder sig retten til, at til hver en tid at redigere disse vilkår og betingelser, samt ændre denne aftale mellem brugeren og Dumarca. Dumarca vil underrette brugeren om alle ændringer af disse vilkår og betingelser den efterfølgende gang brugeren logger ind på sin konto. Brugeren skal acceptere de opdaterede vilkår og betingelser for at kunne fortsætte med at spille hos InterCasino. Hvis brugeren ikke accepterer de opdaterede vilkår og betingelser kan denne lukke sin konto, samt hæve eventuelt indestående midler. Den fortsatte brug af hjemmesiden vil blive anset som en accept af de pågældende ændringer. Det er udelukkende brugers eget ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de specifikke regler for de spil som brugeren vælger at deltage i, for at forblive opdateret om alle ændringer, hver gang brugeren spiller. Brugeren kan nemt se om disse vilkår og betingelser er blevet ændret ved at referere til versionsnummer samt dato på de gældende vilkår og betingelser, som er oplyst på denne side. Med forbehold for ovenstående skal virksomheden dog på forhånd underrette brugeren forud for væsentlige ændringer i disse vilkår og betingelser, og i sådanne tilfælde skal brugeren modtage et resume af de udførte ændringer.

1.7
Dumarca vil respektere brugerens personlige oplysninger i henhold til Dumarcas fortrolighedspolitik.

1.8
Ved registrering giver brugeren Dumarca, inklusiv alle ansatte samt partnere, tilladelse til at benytte personoplysninger vedrørende brugeren i henhold til det eksisterende forhold. Dette inkluderer også myndigheder samt tredjeparter som er forbundet med udbuddet af spil og relaterede services, som kan modtage disse data.

1.9
Dumarca vil ikke udlevere personlige oplysninger til tredjeparter med mindre følgende gør sig gældende: • Det er nødvendigt for behandling af brugerens anmodning;
• Der er en pligt/et retsligt krav for virksomheden;
• Det er nødvendigt for at håndhæve/anvende vilkår og betingelser og andre aftaler;
• Det er nødvendigt for at i tilstrækkelig grad at beskytte Dumarcas rettigheder eller ejendom, dette inkludere udveksling af informationer med andre virksomheder og organisationer med henblik på verificering af information, beskyttelse mod svindel og reducering af økonomiske risici. Personlige informationer kan også blive videregivet til et kreditselskab, som kan føre register over disse.
• Brugeren godkender hermed alle ovennævnte oplysninger.

1.10
Dette dokument er offentliggjort på flere forskellige sprog for at give forbedret information og lettere tilgængelighed. Det er kun den engelske version, der er det lovmæssige grundlag for forholdet mellem bruger og Dumarca, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem en ikke-engelsk version og den engelske version af dette dokument, er det den engelske version, som er gældende.

1.11
Dumarca er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af større hændelser som strejker, terror, politiske kriser, krig, naturkatastrofer eller overbelastning af kommunikationsnetværk, der fører til total eller delvis reduktion af adgangen til dets services over internettet.

1.12
Dumarca vil til enhver tid gøre sit bedste for at levere en service af tilfredsstillende kvalitet til det pægældende formål. Hvis brugeren af en eller anden grund er utilfreds med nogen af de services, nøjagtighed eller software som bliver udbudt at Dumarca, bedes spilleren straks kontakte os vedrørende problemet i forhold til sektion 5 af disse vilkår og betingelser. Brugeren er altid berettiget til at lukke sin konto og hæve eventuelle midler som er tilgængelige på denne.

1.13
Dumarca kan ikke garantere at dennes services aldrig vil lide af fejl; men vi forpligter os til at afhjælpe problemet, så snart det er blevet rapporteret, eller så snart at det er muligt. Hvis brugeren oplever fejl i den leverede service, bedes denne rapportere dette til Dumarca med det samme.

1.14
Dumarca forbeholder sig retten til at midlertidigt suspendere dele af, eller hele sin service efter eget skøn og uden forpligtigelse til at give forudgående varsel til brugeren. Dumarca er ikke ansvarlig for eventuelle tab som brugeren måtte pådrage sig som følge at sådan en suspension eller forsinkelser i tjenesten. Dog vil Dumarca bestræbe sig på at informere om suspensioner på forhånd samt genoprette tjenesten hurtigst muligt.

1.15
Enhver væsentlig gevinst foretaget på casinoet kan blive annonceret på Dumarcas hjemmeside.

1.16
Dumarca forbeholder sig retten til at benytte enhver vinders brugernavn, fornavn, første bogstav af efternavn og land, til at reklamere for begivenheden.

1.17
Det er ikke tilladt at skjule eller anonymisere din IP adresse imens InterCasinobliver tilgået.

2. Konto

2.1
Åbning af konto kræver en personlig registrering af spilleren. Brugeren skal være myndig (18 år). I tilfælde af, at en bruger under denne alder på noget tidspunkt bliver opdaget, i kontoens levetid, vil kontoen blive lukket øjeblikkeligt og alle indskud vil blive tilbagebetalt til den mindreårige, minus gevinster.

2.2
Brugeren skal oplyse korrekte informationer ved registreringen samt oplyse vedkommendes fulde navn, adresse, fødselsdato, gyldig e-mailadresse samt relevante betalingsoplysninger; som alle skal være gyldige, komplette og korrekte. Det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at alle oplysninger er gyldige, komplette og korrekte og opdaterede. Du er hermed oplyst om, at vi udfører verifikationsprocedurer og at din medlemskonto kan blive blokeret eller lukket, hvis du oplyser falsk eller misledende information.

2.3
Dumarca udfører verifikationsprocedurer, og forbeholder sig rettigheden til at lukke en brugers konto, hvis falske oplysninger er blevet givet ved registreringen. Hvis et brud på dette bliver opdaget efter der er vundet en gevinst, forbeholder Dumarca sig retten til at nægte udbetaling af eventuelle gevinster, samt blokere spillerkontoen.

2.4
For at verificere sandfærdigheden af de givne oplysninger, er Dumarca berettiget til at benytte alle lovlige muligheder inden for identifikation verificeringsservices.

2.5
InterCasino forbeholder sig retten til enhver tid at anmode om dokumentation til verifikation af følgende (i) identiteten af kontoindehaveren, så som, men ikke begrænset til, nationalt id-kort, pas eller kørekort (ii) adresse, så som, men ikke begrænset til, kontoudtog, forbrugsregning (iii) ejerskab/autorisation af kontoindehaver til at benytte betalingsmetoden; (iv) enhver information oplyst til InterCasino af kontoindehaveren. En sådan anmodning vil finde sted, hvis InterCasino finder det nødvendigt.
Ydermere forbeholder Dumarca sig retten til ikke at acceptere dokumenter, men ikke begrænset til, der indikerer forfalskninger eller unøjagtigheder. Dumarca forbeholder sig retten til at suspendere enhver konto som afventer eventuelle undersøgelser og kontroller.

2.6
Alle konti åbnet hos Dumarca hæfter sig til vores privatlivspolitik, som kan blive tilgået via det følgende link fortrolighedspolitik her.

2.7
Brugeren indvilger i altid at følge disse vilkår og betingelser samt:
• Ikke at handle i en tredjeparts interesse.
• Ikke at benytte midler som de ikke er tilkommet retmæssigt.
• Ikke at krediterer konto med betalingsmetoder, brugeren ikke er autoriseret til at benytte.
• Ikke at hacke Dumarcas hjemmeside eller på nogle måder ændre dennes kode.
• Ikke at foretage kriminelle handlinger mod Dumarca, dennes samarbejdspartnere eller brugere.

2.8
I tilfælde af at bruger forbryder sig mod en eller flere af reglerne nævnt i punkt 2.7 ovenfor, forbeholder Dumarca sig retten til at lukke brugerens konto og tilbageholde evt. midler, indtil en fuld undersøgelse er blevet gennemført. Mulige forpligtigelser kan blive tilbageholdt fra brugers tilgængelige midler.

2.9
Dumarca vil ikke blive holdt ansvarlig over for en tredjepart i tilfælde af omkostninger er forbundet med falske eller forkerte informationer oplyst af brugeren.

2.10
Brugere må kun have én konto hos InterCasino. Registrerede brugere må ikke registrere en ny konto ved hjælp af en e-mailadresse eller navn som adskiller sig fra det, som tidligere er blevet registreret hos Dumarca. Brugere, som har to eller flere konti er forpligtet til at informere Dumarca med det samme. Dumarca forbeholder sig retten til at lukke alle brugerens konti, hvis denne åbner flere konti. Hvis Dumarca har grund til at tro at én eller flere konti er blevet åbnet med henblik på svindel, forbeholder Dumarca sig retten til at annullere alle transaktioner relateret til svindel eller forsøg herpå, konfiskere tilgængelige midler samt suspension af alle konti.

2.11
Dumarca kan modtage væddemål i flere forskellige valutaer. Brugeren skal vælge én valuta som standardvaluta for kontoen. Alle indbetalinger modtaget af Dumarca i en anden valuta end den valgte af brugeren, vil blive konverteret til den valgte valuta med den gældende omvekslingskurs. Bemærk venligst at eventuelle kursforskelle vil blive dækket af brugeren. Der bliver ikke betalt rente, uanset beløb, af de midler som er indestående på brugerens konto. Følgelig skal brugeren ikke nogen måde behandle Dumarca som en finansiel institution.

2.12
Dumarca forbeholder sig retten til, efter eget valg at nægte oprettelse af en brugerkonto uden at skulle give en specifik grundlag herfor. Ydermere kan Dumarca også lukke brugerkonti, hvor indgåede kontrakter vil blive honoreret med mindre andet er nævn i vilkår og betingelser.

2.13
Bruger skal sikre, at logind- og kontoinformationer samt password altid bliver holdt hemmeligt.

2.14
Dumarca forbeholder sig retten til at undersøge og bekræfte brugerens identitet.

2.15
Hvis der ikke er blevet registreret nogle transaktioner (inaktivitet/dvale), på en brugerkonto i tredive måneder, vil Dumarca lukke brugerens konto, og hvis denne indeholder kontante midler, vil disse blive tilbageført til brugeren, såfremt brugeren kan lokaliseres.

Hvis det efter 12 måneder siden sidste log-in ikke er muligt for Dumarca at kontakte brugeren, vil Dumarca opkræve et gebyr på 50 kr per måned i administrationsomkostninger, samtidigt med at de forsøger at kontakte brugeren.

2.16
Brugere kan altid kontakte Dumarca support for at overføre midler fra sin brugerkonto.

2.17
Bruger kan altid kontakte Dumarca support for at afslutte brugerkonto og kundeforhold.

2.18
Kun brugere som opholder sig i Danmark kan åbne en konto hos www.intercasino.dk Dumarca gennemgår jævnligt registreringer for uoverensstemmelser og vil med det samme endeligt suspendere alle spillerkonti som spiller på vores hjemmeside uden for Danmark. Det er altid brugerens ansvar at afgøre lovligheden af spil via internettet in brugerens geografiske område, og handle derefter. Tilgængeligheden af Dumarca hjemmesiden i et specifikt område er ikke en invitation eller et tilbud fra Dumarca om at benytte servicen udbudt af Dumarca. Dumarca fralægger sig et hvert ansvar i forbindelse med spillere som spiller i områder, hvor dette ikke er tilladt da/hvis det er det i modstrid med vores vilkår og betingelser.

2.19
Brugerens brugernavn må ikke krænge Dumarcas varemærke, firmanavne samt være krænkende eller anstødelig over for andre brugere.

2.20
Køb, salg eller erhvervelse af konti til og fra andre brugere er ikke tilladt.

2.21
Hvis Dumarca ved en fejl kreditere en brugers konto med gevinster, som ikke tilhører brugeren, enten pga. en teknisk eller menneskelig fejl, vil dette beløb fortsat være Dumarcas ejendom og beløbet vil blive overført fra brugerkontoen. Hæver brugeren disse midler inden Dumarca er blevet opmærksomme på fejlen, med forbehold i retslige midler og andre muligheder givet af loven, vil det fejlagtige udbetalte beløb vil herefter blive anset som gæld, som brugeren skylder Dumarca. I tilfælde af fejlagtige udbetalinger er brugeren forpligtet til straks at gøre Dumarca opmærksomme på dette via e-mail.

2.22
Det er ikke tilladt for brugere som har en konto som er blevet blokeret eller selvudelukket at registrere en ny konto.

3. Indbetalinger, overførelser og udbetalinger

3.1
I henhold til lovgivningen og AML – krav vedr. hvidvaskning af penge, må du kun bruge debet- eller kreditkort og andre finansielle instrumenter, der er gyldige og lovligt tilhører dig. I tilfælde af, Dumarca identificerer, at navnet på det finansielle instrument er ikke det samme som spillekonto, vil Dumarca forbeholder sig retten til at annullere gevinster som er afledt af indbetalingen.

3.2
Vi holder alle kundemidler adskilte fra virksomhedsmidler hos en akkrediteret bankinstitution. I henhold til reglerne 40(3) fra Remote Gaming Regulations (L.N. 176 of 2004), Bankinstitutionen erklærer at;
a) Den vil ikke forsøge at gennemtvinge, gennemføre nogle former for opkrævninger, afskrivninger eller modregning af de førnævnte konti.
b) Den vil ikke sammenlægge konti med andre konti i forbindelse med gæld som skyldes af licensholder. Dette lever op til Spillemyndighedens krav om separering of kundemidler og konkursbeskyttelse på niveauet: medium.

3.3
Der bliver ikke betalt rente af indestående og det er ikke muligt at modtage kredit. Det er brugers ansvar at sikre tilstrækkelige midler på kontoen samt spille herefter. Vi forbeholder os retten til at annullere et hvert spil, som utilsigtet er blevet lavet eller accepteret, hvis din konto ikke har nok midler til at dække hele indsatsen.

3.4
Som påkrævet af vores indsats imod hvidvask, forbeholder vi os retten til at stille spørgsmål angående kilden til midler der bliver brugt til at lave indskud med. Dumarca kan med rimelighed suspendere eller afslutte konti, hvor svaret på sådanne forespørgsler ikke er tilfredsstillende og/eller videresende informationer til de relevante myndigheder.

3.5
Dumarca Gaming forbeholder sig retten til at udføre KYC tjek på alle første gangs indskydere.

3.6
Det er ulovligt for brugere and lave indskud med uretmæssigt tilegnede penge.

3.7
Overførselsanmodninger på 20 000 kr eller mere kan være genstand for udvidet ”kend din kunde” (KYC) procedurer. Indskudte midler skal bruges til at indgå væddemål eller indsatser på spil hos Dumarca. Al mistænkelig aktivitet på en brugers konto kan medføre at en bruger bliver anmeldt til de relevante myndigheder, fastfrysning af midler samt lukning af konto.

3.8
Bonus midler kan blive tilført en bruger konto i forbindelse med en kampagne, loyalitet eller andet tilbud. Disse midler kan ikke blive hævet direkte/udbetalt, men skal benyttes som indsats. Afhængig af tilbuddet kan disse midler bliver konverteret til rigtige penge efter gennemførslen af specifikke vilkår og betingelser associeret med kampagnen. Der skal være foretaget en indbetaling til kontoen før nogle udbetalinger kan behandles. Specielle bonus of kampagnevilkår kan være gældende.

3.9
I tilfælde af at brugeren ønsker at annullere en indbetaling, og hæve sine penge før omsætningskravet er blevet mødt, er det vigtigt at spilleren ikke spiller for den modtagne bonus. Bruger skal kontakte Dumarcas kundeservice for at fjerne bonussen og få godkendt udbetalingen.

3.10
Brugeren kan også afslå at modtage alle former for bonus og derigennem have mulighed for at hæve eventuelle gevinster med det samme. Brugeren skal, hvis denne har modtaget en bonus, kontakte Dumarcas kundeservice for at afvise bonussen eller for at fjerne denne fra brugerkontoen.

3.11
Bruger kan anmode om en overførsel af det indskudte beløb uden at leve om til omsætningskravet. I sådanne tilfælde kan brugeren kun overføre beløbet som denne indbetalte og som udløste bonussen, men kun hvis hele bonusbeløbet består. For eksempel: Bruger indsætter 200 kr og Dumarca tilbyder dig en bonus på 200 kr som indskudsbonus. Herefter er der 400 kr på brugerkontoen. Før omsætningskravet opnås (normalt 40 gange bonusbeløbet) ønsker brugeren af hæve det indskudte beløb 200 kr, Dumarca vil så fratrække bonussen og eventuelle gevinster før overførslen godkendes. Hvis brugeren allerede har spillet en del af den totale balance på kontoen, kan bruger kun anmode om en overførsel af det resterende beløb efter af bonusbeløb og associerede gevinster er blevet fratrukket. Dumarca kan til enhver tid nægte eller annullere enhver bonus tilbudt til en bruger af grunde som, men ikke begrænset til misbrug. (Trods en indbetaling er associeret med en bonus, er kunden påkrævet at omsætte det indsatte beløb mindst én gang. Hvis brugeren ikke gør dette, er denne nødsaget til at følge vilkår 3.18)

3.12
Alle former for bedragerisk aktivitet vil medføre at din konto bliver låst, hvorefter Dumarca straks vil annullere alle gevinster og bonusser samt håndtere kontoen og dennes midler i overensstemmelse de lovgivningsmæssige gældende regler.

3.13
”Spil for sjov” kvalificerer ikke til bonustilbud.

3.14
Før nogle udbetalinger bliver godkendt vil dit spil blive gennemgået for uregelmæssige spillemønstre. I forbindelse med fair spil, har Dumarca en nul-tolerance politik når det kommer til bonusmisbrug, uregelmæssigt spil og svigagtig adfærd. Dumarca forbeholder sig retten til at blokere bonusser til enhver bruger som Dumarca vurdere misbruger vores tilbud. Hvis der mistænkes svigagtig adfærd eller misbrug forbeholder Dumarca sig retten til at fjerne bonusser samt tilhørende gevinster fra kontoen same relaterede konti.

Definitionen af, hvad som udgør irregulært spil og bonusmisbrug bliver udelukkende afgjort af Dumarca men for klarificering af, hvad der bliver betragtet som bevis på bonusmisbrug vil inkludere, men ikke begrænse sig til følgende eksempler:
o Benyttelse af mere end en konto
o Two-tier indsatser
o Bonus stabling
o Udnyttelse af bonusmidler til misbrug af progressionsspillemekanik
o Flere konti / proxy konti strategi
o Brug af VPN eller sløring af IP
o Affiliate CPA eller revenue share misbrug
o Et mønster af indsatser med bonuspenge, hvor en stor del af indsatserne pr. spillerunde overstiger 50 DKK på slots eller mere end 190 DKK på bordspil
o Et mønster af indsatser for cashback hvor en stor del af indsatserne pr. spillerunde overstiger mere end 50 DKK for slots eller 190 DKK på bordspil

3.15
Indskudte midler kan ikke overføres fra en brugerkonto til en anden, dette gælder begge veje.

3.16
Brugeren kan til alle tide logge ind på sin konto og se en oversigt det viser alle transaktioner, heriblandt, indskud, bonusser, gevinster, indsatser og hævninger. Hvis brugeren opdager fejl skal denne straks kontakte Dumarca via skriftlig eller elektronisk så fejlen kan blive rettet.

3.17
Brugeren kan til enhver tid vælge at hæve en dele af, eller alle indestående midler fra sin konto. Der kan anmodes om den første overførsel tre (3) dage efter registreringen af kontoen.

3.18
For at kunne hæve midler fra en spillerkonto, skal det fulde indskudte beløb omsættes minimum én gang. Hvis brugeren ikke opfylder dette krav, vil evt. hævninger blive pålagt et administrationsgebyr på 30% af det anmodede beløb.
I tilfælde af at brugeren forsøger at overføre midler som er blevet indskudt men ikke benyttet som indsats, kan kontoen blive lukket. Ydermere vil disse transaktioner blive betragtet som mistænkelige. Dumarca vil melde dette til de relevante myndigheder, og brugeren kan risikere at miste disse midler.

3.19
Dumarca forbeholder sig retten til at benytte den nødvendige tid for at sikre følgende:
• Verificering af brugerens identitet
• Verificering af brugerens spilleaktivitet
• Gennemføre sikkerhedstjek og andre interne procedurer i relation til brugerens konto
• Sikre at de godkendte regler relateret til brugerens gevinst er blevet overholdt

3.20
Det er påkrævet at for at kunne behandle hævninger som kumulativt overstiger 20 000 kr at brugeren præsenterer Dumarca med en kopi af brugerens gyldige pas eller and officiel identifikations kort (som bekræfter identitet og alder) samt en regning/dokument til bekræftelse af adresse. I tilfælde af indskud via kredit- og debet kort, kan brugeren blive anmodet om at indsende en kopi of af for- og bagside af det benyttede kort, som viser de første seks cifre og de sidste fire, hvor CVV2 nummeret på bagsiden er tildækket.

3.21
Dumarca forbeholder sig retten til at anmode om de dokumenter nævnt i 3.20 venfor for alle brugere som har anmodet om en overførsel af hvilket som helst beløb under 20 000 kr

3.22
Overførsler til kredit/debet kort er muligt til Visa eller Visa Elektron. Desværre understøtter MasterCard ikke denne funktion på nuværende tidspunkt.

3.23
I overensstemmelse med gældende regler vil Dumarca kun overføre midler til den samme konto, som er benyttet af brugeren til at lave indskud med.

3.24
Kredit/Debet overførsler bliver kun godkendt til det/de kort som er blevet benyttet til indskud. Hvis brugeren har mere end et kort registreret, vil udbetalingen blive foretaget til det kort som brugeren har benyttet mest inden for de sidste 6 måneder, hvis dette er muligt. F.eks. er dette ikke muligt i tilfælde med MasterCard, hvor udbetalinger ikke er muligt.

3.25
Det mindste beløb som kan udbetales er 100 kr. Dumarca forbeholder sig retten til at begrænse udbetalinger til 50 000 kr pr. uge Ved anmodning om udbetalinger der overstiger 1 000 000 kr, forbeholder Dumarca sig retten til at udbetale det gældende beløb i rater, fordelt over de næste 10 måneder, med én udbetaling, hver måned. Dumarca forbeholder sig retten til at påføre gebyrer på overførsler. Yderligere eksterne bankgebyrer kan forekomme fra tid til anden. For yderligere information ser her.

3.26
Kredit/Debet kort udbetalinger tager normal mellem 3-5 arbejdsdage.

3.27
De fulde kredit/debet kortoplysninger bliver aldrig opbevaret hos Dumarca og bliver altid sendt direkte og krypteret, for brugerens sikkerhed.

3.28
Dumarca forbeholder sig retten til at redigere eller ændre grænser for kredit/debet kort og/eller afvise at behandle hvilket som helst indskud/hævning.

3.29 Indbetalinger og udbetalinger fra en InterCasinokonto skal til alle tider foretages igennem en finansiel institution eller en betalingsudbyder. Procedurer, vilkår, betingelser, tilgængelighed, gebyrer og varighed for indbetalinger/udbetalinger kan variere afhængig af tidspunkt såvel som land, finansiel institution og inter risikovurdering. For mere information, se venligst her.

4. InterCasinos Loyalitetsprogram

4.1.
InterCasino forbeholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser af InterCasinos loyalitetsprogram uden forudgående varsel. Hvis InterCasino mistænker at du er involveret i ulovlige eller bedragerilignende aktiviteter ved brug af InterCasinos loyalitetsprogram eller bryder InterCasinos vilkår og betingelser, forbeholder InterCasino sig retten til at låse eller lukke din konto samt evt. relaterede (f.eks. henvis en ven) konti.

4.2.
Du bliver automatisk registreret i loyalitetsprogrammet, når du opretter en konto hos InterCasino.

4.3.
For at samle mønter på siden skal du være logget ind på din konto.

4.4.
Du vil blive belønnet med mønter for at være aktiv på InterCasino.

4.5.
Alle nødvendige oplysninger vedrørende antallet af mønter, der er optjent og tilgængelige for spilleren, er synlige under spillerens “Mit Casino” side.

4.6.
Antallet af mønter du kan optjene ved at udføre bestemte handlinger, er oplyst på hjemmesiden.

4.7.
Mønter kan kun benyttes i InterCasinoshoppen.

4.8.
Mønter kan ikke overføres til andre spillere.

4.9.
Dine mønter bliver registreret og opdateret med det samme.

4.10.
Et optjent niveau i loyalitetsprogrammet er gældende og opdateret øjeblikkeligt.

4.11.
For at opnå mere end level 1 i loyalitetsprogrammet, er det nødvendigt for en spiller at have lavet minimum et indskud på dennes konto. Al progression i loyalitetsprogrammet, uanset niveau, vil blive stoppet indtil spilleren har lavet et indskud på dennes konto.

4.12
Nogle tilbud i shoppen er kun tilgængelige for spillere, som har opnået et bestemt niveau i loyalitetsprogrammet.

4.13.
InterCasino forbeholder sig retten til permanent at lukke en spillers konto i loyalitetsprogrammet, hvis der er mistanke om bedrageri eller forsøg på samme af en spiller.

4.14.
Vi forbeholder os retten til at konfiskere dine mønter, hvis du har været inaktiv på din konto i de seneste 6 måneder.

4.15
Hvis brugen af loyalitetsprogrammet forsættet uden at der er foretaget indbetalinger i mindst 90 dage, forbeholder Dumarca sig retten til at konfiskere gevinster og/eller lukke din konto.

5. Hvidvask af penge

5.1
Dumarca lever op til reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge i Danmark og den gældende lovgivning.

5.2
Dumarca undersøger alle transaktioner for at forhindre hvidvask af penge.

5.3
Hvis brugeren har mistanke om mistænkelig aktivitet relateret til nogle af spillene, skal brugeren straks melde dette til Dumarca.

5.4
Mistænkelige transaktioner vil blive meldt til de relevante myndigheder.

5.5
Dumarca kan suspendere, blokere eller lukke en brugerkonto og tilbageholde indestående midler, hvis dette er påkrævet af regler angående bekæmpelse af hvidvask af penge.

5.6
Dumarca tillader ikke aftalt spil mellem brugerne.

5.7
Dumarca tillader ikke brug af enheder så som robotter, der forstyrrer det normale spil.

5.8
Hvis brugeren forbryder sig med punkt 5.6 og 5.7, vil brugerens spil blive annulleret og tilbageført til brugerens konto. 6. Klager

6.1
Hvis brugeren har en klage kan denne kontakte InterCasino via e-mail til support@intercasino.dk eller kontakte os via telefon på: Malta: +356 2778 0449 Sverige: +46 8 124 51423

6.2
Dumarca vil altid forsøge at løse et reporteret spørgsmål hurtigst muligt.

6.3
Hvis en bruger har et spørgsmål angående hvilken som helst transaktion, kan denne også kontakte support@intercasino.dk med yderligere detaljer omkring dette. Dumarca vil gennemgå alle spørgsmål og indsigelser angående transaktioner.

6.4
Hvis du har nogle klager i forbindelse med spiludbud skal du gøre opmærksom dette med det samme (og i alle sager inden for en måned efter uregelmæssigheden). Klager skal først sendes til vores kundeservice. Hvis du er uenig i kundeservices beslutning, kan du bede om at få din klage vurderet af lederen af kundeservice via klag@intercasino.dk

Hvis du stadigvæk ikke er tilfreds kan du fremsende dit krav til bedømmelse hos vores Alternative Dispute Resolution service (ADR) eCOGRA. For en løsningsformular se venligst ecogra.org

Alternativt, hvis du er bosiddende inden for EU, kan du sende din klage til Online Dispute Resolution (Online Dispute Resolution -ODR). ODR platformen vil assistere med løsningen af din klage, ved at lette kommunikationen mellem parterne.

7. Udelukkelse af spil

7.1
Du kan efter eget valg selv vælge at udelukke dig fra spil på vores hjemmeside. Du kan:
  1. Indskud: Sætte en grænse for, hvor meget du kan indsætte inden for en bestemt tidsperiode.
  2. Forbrug: Sætte en grænse for meget du ønsker at bruge på spil (eller specifikke spilleprodukter) inden for en given tidsperiode,
  3. Tab: Sæt en grænse for tabte beløb (Det anvendte beløb fratrukket gevinster) for en given periode.
  4. Udelukke dig fra spil for en given periode eller permanent.


7.2
For at indstille disse grænser kan du kontakte Dumarca via e-mail til support@intercasino.dk eller via telefon på: { Malta: +356 27780428 Sverige: +46 8 124 51423}

7.3
Brugere kan udelukke sig fra at spille ved at kontakte kundeservice eller ved at benyttede den automatiske selvudelukkelse når de er logget ind på deres konto. Allt tilgængelige midler skal udbetales før selvudelukkelse

7.4
En bruger som ønsker at blive udelukket fra spil vil blive dette i min. 6 måneder eller 1 år for danske spillere. Brugeren har mulighed for at forlænge dette i op til 5 år.

7.5
Hvis du vælger at blive endelig udelukket, vil din konto blive lukket, og du har ikke mulighed for at blive registreret igen.

7.6
Når du registrerer din konto, kan du også vælge at indstille grænser for dit spil. Enhver ophævelse eller ændring af restriktioner er underlagt en karenstid på 24 timers karenstid. Ændringer, som skærper restriktioner, vil træde i kraft øjeblikkeligt. F.eks. ændres indbetalingsgrænsen fra 50 kr. til 100 kr. vil dette være underlagt karensperioden, men en ændring fra 100 kr. til 50 kr. vil ske øjeblikkeligt.

7.7
Ønsker brugeren på et tidspunkt at lukke sin konto helt kan dette gøres ved at kontakte kundeservice via support@verajoh.dk.

8. Regler angående spil

8.1
Gevinster og balance på konto under ”spil for sjov” funktionen har ingen reel værdi og kan ikke omsættes til kontanter, kredit eller andre fordele.

8.2
Brugerne vælger selv værdien af deres indsatser i henhold til grænserne for de enkelte casinospil.

8.3
Dumarca forbeholder sig retten til at begrænse/afvise indsatser.

8.4
Casinoet opererer med en tilfældigheds generator (RNG) som garanterer et tilfældigt udfald for hvert enkelt spil samt integriteten af produkterne og spillene. Generatoren er blevet testet og verificeret af en myndighedsgodkendt tredjepart. Både ”spil for sjov” og ”spil for rigtige penge” benytter den samme generator.

8.5
Dumarca forbeholder sig retten til at annullere alle transaktioner, tilbagebetalinger, tab, samt afslutte begivenheder eller spil, hvis dette er relateret til ulovlig eller svigagtig opførsel.

8.6
Dumarcas vilkår og betingelser gælder alle casinokampagner og bonustilbud, som også kan have separate regler, der er kampagnespecifikke. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem de kampagnespecifikke regler og de her fastsatte vilkår og betingelser vil de kampagnespecifikke regler være gældende.

8.7
Som standard er omsætningskravet for bonusser 40 gange bonusbeløbet. Alle bonustilbud har et kampagnespecifikt omsætningskrav. Hvis dette ikke er oplyst i de kampagnespecifikke vilkår og betingelser, der det standard omsætningskravet på 40 gange, som er det gældende. Kun spil med bonuspenge tæller med i omsætningskravet.

8.8
Som standard og hvis andet ikke er nævnt i de kampagnespecifikke vilkår og betingelser, tæller alle casinospil med i omsætningskravet til enhver bonus efter følgende vægtning:

SpilVægtning
Alle Slots100%
Roulette15%
Baccarat & Punto Banco, Video Poker, Caribbean Poker, Texas Hold'em (all variants)15%
Blackjack, Pontoon, Live Casino10%


8.9
I tilfælde af tekniske fejl, forbeholder Dumarca sig retten til at annullere alle indsatser og gevinster.

8.10
I tilfælde af afbrudte spil, uanset årsag, eller brugertransaktioner skal registreres korrekt af Dumarcas system. Alle uafsluttede spillerunder, bliver genskabt, når der vendes tilbage til spillet. Afsluttede spillerunder bliver ikke genskabt, men resultatet kan hentes igen ved at kontakte kundeservice.

8.11
Vi anbefaler alle brugere har en alternativ internetudbyder i tilfælde af forbindelsesproblemer med udbyderen.

8.12
Som udgangspunkt, og vil ikke være specificeret i de tilbudsspecifikke regler og vilkår gælder
- Tilbuds vilkår og regler falder under de detaljer som er blevet oplyst via kommunikationskanalen benyttet for det specifikke tilbud.
- Free spins på specifikke spil kan kun benyttes på desktop og mobil med mindre andet er angivet.
- Det kan kun gøre krav på tilbuddet én gang per konto, med mindre andet er angivet.
- Udløste Bonus Spins, THrisll Spins, Winn Spin, Trigger Spins og and typer af spins er kun gyldige i 48 timer.
- Tilbud kan ikke benyttes i kombination med andre tilbud med mindre det er direkte oplyst.
- InterCasino forbeholder sig retten til at afslutte, ændre tilbud uden foregående varsel.
- Indbetalinger lavet med eWalets så som Neteller, Skrill eller Paysafe vil ikke aktivere bonusser for spillere i UK og Norge.
- Indbetalingstilbud som berettiger dig til en specifik bonus på din næste kvalificerende indbetaling inden for tilbudsperioden.
- En indbetaling på 100 kr eller mere er krævet for at udløse en indbetalingsbonus, med mindre andet er oplyst.
- Tilbud er kun gyldige for spillere som har modtaget disse fra InterCasino via e-mail eller sms.
- Med mindre andet er oplyst i de specifikke tilbuds vilkår og betingelser, non-funded konti kan benyttes til at spille for samt vinde rigtige penge. Den maksimale gevinst tilgængelig for udbetaling for ikke betalende kunder er 1 000 kr, hvis gevinsterne stammer fra en ikke-indbetalingsbonus, og overstiger mere end 1 000 kr ved tidspunktet for første indbetaling vil spilleren være berettiget til 1 000 kr af de frie midler og de resterende vil blive erklæret ugyldige. Det indbetalte beløb og eventuelle bonusser vil ikke blive påvirket af dette fradrag.

9. Begrænset ansvar

9.1
Benyttelser af hjemmeside of spil foregår på eget ansvar. Hjemmesiden og spille bliver udbudt uden nogen form for garanti, uanset om det er udtryk direkte eller underforstået.

9.2
Uden at det berører den generelle anvendelse af de foregående bestemmelser kan vi direktører, medarbejdere, partnere og serviceudbydere:
♣ Ikke garanterer ikke at softwaren, spillene og hjemmesiden er egnede til deres formål;
♣ Ikke garantere ikke at software, spil og hjemmesiden er fri for fejl.
♣ Ikke garantere ikke at software, spil og hjemmesiden vil være tilgængelig uden afbrydelser.
♣ Ikke blive holdt ansvarlige for nogle former for tab, omkostninger eller skader, hvad enten de er direkte, indirekte, følgeskader eller på anden måde opstået i forbindelse med dit brug af hjemmesiden eller deltagelse i spillene.

9.3
Du forstår og acceptere at hvis der opstår en fejl på et spil eller dettes interoperabilitet alle indsatser der lavet under sådan en fejl vil blive annulleret. Midler der tilkommet under en fejl vil blive annulleret samt eventuelle spil der er indgået med disse midler, uanset hvilke spil, som er blevet spillet med disse midler.

9.4
Du giver hermed at fuldstændigt at friholde samt holde os, vores ledelse, ansatte og partnere skadesløse for alle omkostninger, udgifter, tab, skader, krav og forpligtelser det måtte opstå i forbindelse med tid brug af hjemmesiden og deltagelse i spillene.

9.5
I det omfang loven tillader det er vores maksimale erstatningsansvar som følge af eller i forbindelse med dit brug af hjemmesiden uanset årsagen til dette (om det er brud på kontrakten, tort, brud af garanti eller andet) vil ikke overstige indsatsen på det omstridte væddemål.

10. Overtrædelser, Sanktioner og Opsigelse

10.1
Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller vi har en rimelig grund til mistanke om, at du har overtrådt dem, forbeholder vi os retten til ikke at åbne, suspendere eller lukke din konto samt tilbageholde udbetaling af gevinster og benytte disse midler til at dække eventuelle skader forsaget af dig.

11. Adskillelse

11.1
Hvis nogle punkter i disse vilkår og betingelser bliver dømt ulovlige eller umulige at håndhæve, vil disse punkter bliver adskilt fra disse vilkår og betingelser og de resterende punkter vil forblive upåvirkede af dette.

12. overdragelse

12.1
Vi forbeholde os retten til at overdrage eller på anden lovlig vis overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre denne aftale.

13. Hele aftalen

13.1
Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til hjemmesiden. Med undtagelser af tilfælde af svig, erstatter den alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, hvad enten de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige mellem dig og os i forbindelse med hjemmesiden.

00:00
Kunde
service