Linebreak Terms Conditions

Vilkår og Betingelser

Version: 5.0
Senest Opdateret: 02.07.2018

1. Generelt

1.1
Denne Hjemmeside,InterCasino (”Hjemmesiden”) er opereres af Dumarca Gaming Ltd. (”vi”, ”os” eller ”Dumarca”) , er en virksomhed registreret under Maltas love (registreringsnummer: C50898) og har kontor på adressen The Emporium, Level 4, St Louis Street, Msida, MSD1421, Malta.

1.2
Dumarca er autoriseret og reguleret af:

a. med hensyn til services, der tilbydes danske beboere, licensnr. 15-3289564, udstedt af Spillemyndigheden i Danmark den 10. januar 2017;< br> b. med hensyn til services, der tilbydes beboere i Det Forenede Kongerige; en fjernopereret licens, med licensnummeret 039408, udstedt af the Gambling Commission of Great Britain, og
c. med hensyn til tjenesteydelser til alle vore andre kunder: Malta Gaming Authority, under licensnummer MGA.B2C/169/2009.

1.3
Disse Vilkår og Betingelser ("Vilkår og Betingelserne"), regulerer adgang til, og brug af, Hjemmesiden og er en bindende kontrakt mellem Dumarca og dig som registreret bruger (”dig” eller ”Bruger”). Ved at tilgå og benytte Hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse Vilkår og Betingelser. Disse Vilkår og Betingelser gælder for al spil hos os via hvilken som helst enhed, inklusiv downloadede apps på en mobil enhed.

1.4
Disse Vilkår og Betingelser er underkategoriseret for din skyld og forståelse. Det er vigtigt at du gennemser disse Vilkår og Betingelser nøjsomt. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og Betingelser, bedes du venligst ikke benytte Hjemmesiden.

1.5
Disse Vilkår og Betingelser omfatter og indeholder en række yderligere vilkår, som følger:

• Enhver regel for et spil du vælger at deltage i (”Regler”),
• Vores kampagnevilkår, der gælder til specifikke kampagner fra tid til anden (”Kampagnevilkår”) og
• Vores Privatlivspolitik, der angi er de vilkår under hvilke vi behandler enhver personlig data vi indsamler fra dig, eller som du giver til os.

1.6
I tilfælde af en konflikt mellem disse Vilkår og Betingelser og enhver Regel, vil Kampagnevilkår og Betingelser og/eller Privatlivspolitikken, bestemmelserne af, hvis det er relevant, Reglerne, Kampagnevilkårene og/eller Privatlivspolitikken (kun i det omfang) være herskende.

1.7
Vi kan opdatere disse Vilkår og Betingelser fra tid til anden. Dumarca vil underrette dig om alle signifikante opdateringer af disse Vilkår og Betingelser før de træder i kraft, og næste gang du logger ind på din konto, vil du skulle acceptere de reviderede Vilkår og Betingelser før du kan fortsætte med at spille på Hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de opdaterede Vilkår og Betingelser, bør du lukke din konto og udbetale alle tilgængelige midler på din balance. Vi kan lave små ændringer i disse Vilkår og Betingelser fra tid til anden, og du anbefales at gennemse disse Vilkår og Betingelser, sammen med specifikke Regler for hvert spil du vælger at spille på regulær basis for at holde dig ajourført på alle ændringer. Du kan nemt se, hvis disse Vilkår og Betingelser er blevet ændret, ved at se [versionsnummer og] datoen for de nuværende Vilkår og Betingelser, der står i toppen af denne side.

2. Kontoåbning og verificeringskontrol

2.1
For at åbne en konto på Hjemmesiden kræves en personlig registrering af spilleren. Du skal være myndig (18 år eller ældre, hvis det er et krav i den juridiskation, hvor du bor) for at åbne, og bruge en konto hos os.Du skal også have mental kapacitet til at kunne tage ansvar for dine egne handlinger for at kunne indgå en fulbyrdet aftale med os. Vi hvis har grunde til at tro, at en konto bliver styret af nogen under 18 år, vil kontoen straks blive lukket, og alle indbetalte midler vil blive tilbagebetalt den mindreårige (medmindre en gevinst allerede er udbetalt).

2.2
Det er dit ansvar at vide den juridiske status for internetgambling i dit juridiktion og handle i overensstemmelse hermed. Tilgængeligheden af Hjemmesiden i en bestemt jurisdiktion udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra Dumarca til at bruge de tjenester, der tilbydes på Hjemmesiden. Du må ikke maskere, skjule, anonymisere eller gemme din IP (dvs. ved at bruge en VPN), mens du har adgang til Hjemmesiden. Dumarca tager intet ansvar overhovedet i forhold til handlinger fra spillere, hvor internetgambling er ulovligt og/eller som er i strid med vilkårene i disse Vilkår og Betingelser. Brugere, der er bosiddende i Malaysia, Kina, Hong Kong eller USA, må ikke åbne en konto. Vi tillader ikke, at konti åbnes af, eller benyttes af brugere, der er baseret i visse jurisdiktioner (herunder USA). Listen over jurisdiktioner bestemmes af lovligheden af onlinegambling i de relevante lande og kan ændres af os fra tid til anden. Derudover kan visse af vores spil kun fås og afspilles i visse jurisdiktioner.

2.3
Du skal indsende de korrekte personlige oplysninger, der bliver anmodet om under registreringen, herunder dit fulde navn, hjemmeadresse, fødselsdato, e-mail-adresse, telefonnummer og relevante betalingsoplysninger. Det er dit ansvar alene at sikre, at de angivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte, og holdes ajourførte.

2.4
Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser accepterer du, at vi har ret til at udføre identitets-, kredit- eller anden verifikationskontrol, som vi med rimelighed kan kræve og/eller kræves af os i henhold til gældende love og bestemmelser eller af regulerende myndigheder. Vi kan levere de oplysninger, du giver os, til autoriserede kreditreferencemyndigheder, identitetsverifikationstjenester og/eller bedrageribekæmpelsesorganisationer for at bekræfte din identitet. Vi kan også foretage telefonverifikation med dig. Sådanne oplysninger behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

2.5
Du accepterer at give os oplysninger, vi anmoder om, til at hjælpe os med vores verificeringskontrol, og vi forbeholder os retten til at anmode om dokumenter for at verificere følgende: (i) din identitet, f.eks. Et gyldigt fotografisk id (fx en kopi af din nationale identitetskort, pas eller kørekort); (ii) din hjemmeadresse (for eksempel kopier af kontoudtog og/eller regninger, som er dateret inden for de sidste tre måneder) og (iii) bevis for ejerskab/tilladelse til at anvende en bestemt betalingsmetode (for eksempel et skærmbillede af kontoen (dvs. Neteller), der svarer til betalingsmetoden). Vi kan anmode om, at du fremlægger et af disse dokumenter, der er certificeret for at bevise deres troværdighed. Vi kan også bruge yderligere verifikationsværktøjer, der er tilgængelige for os, for at verificere ægtheden af eventuelle dokumenter, du angiver. Desuden forbeholder vi os retten til at afvise sådanne dokumenter, hvis vi har rimelige grunde til at tro på, at dokumenter, der er fremlagt af dig, ikke er ægte eller er unøjagtige. Dumarca forbeholder sig retten til at begrænse enhver konto, indtil den relevante verifikationskontrol er blevet gennemført til vor rimelige tilfredshed og den standard, der kræves af os i henhold til gældende love og bestemmelser. Dumarca forbeholder sig endvidere retten til at lukke din konto og returnere den resterende saldo, hvis verificeringskontrollen ikke er blevet gennemført til vores rimelige tilfredshed inden for 30 kalenderdage fra vores første anmodning om dokumenter.

2.6
Indtil en verifikationskontrol er blevet afsluttet tilstrækkeligt, vil enhver anmodning om udbetaling, du foretager, forblive afventende. Når du har bekræftet din identitet, vil udbetalingen blive behandlet. Hvis din konto er begrænset fordi du ikke kun leverer oplysninger om aldersbekræftelse, kan du udbetale eventuelle resterende midler (eksklusive gevinster på din konto) uden at give en sådan bekræftelse, og din konto vil blive lukket.

2.7
Vi overholder gældende lovgivning om databeskyttelse med respekt for de personlige oplysninger, du giver os, og vi bruger kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

2.8
Dumarca kan efter eget skøn nægte at åbne en konto for ethvert individ.

3. Brug af din konto

3.1
Du accepterer at overholde disse Vilkår og Betingelser til enhver tid og især ikke til:

• At benytte Hjemmesiden til andet end eget personligt brug og ikke handle i interessen for en tredjepart,
• at benytte midler erhvervet fra kriminelle eller svigagtige aktiviteter,
• at benytte kreditkonti med enhver betalingsmetode, du ikke har tilladelse til at bruge,
• at forsøge at hacke Hjemmesiden eller ændre dens kode på nogen måde,
• at benytte enhver for kriminel adfærd mod Dumarca, dets partnere og dets andre brugere og/eller
• at vælge et brugernavn, der overtræder vores varemærker eller firmanavne, eller som er grove eller stødende over for vores andre brugere.


3.2
Du må kun holde én konto på Hjemmesiden. Brugere, der har to eller flere konti af en eller anden grund, bør informere os straks. Hvis vi identificerer enhver bruger med mere end en konto, lukker vi alle dublerede konti og returnerer eventuelle udbetalingsmidler. Hvis vi har grund til at tro, at en eller flere konti er blevet åbnet med henblik på at vildlede eller bedrage Dumarca, kan vi annullere enhver afventende transaktion relateret til en sådan adfærd og lukke nogle af, eller alle konti.

3.3
Dumarca accepterer indsatser med en række af forskellige valutaer. Du skal vælge en valuta som standardvaluta for din konto. Eventuelle betalinger, som Dumarca modtager i en anden valuta end den, du vælger, vil blive konverteret til den valuta, der vælges til den gældende valuta. Vær opmærksom på, at eventuelle ændringer i valutakurser vil blive båret af dig.

3.4
Brugeren skal altid holde deres loginoplysninger og adgangskoder hemmelige. Vi vil ikke holdes ansvarlige for uautoriseret adgang til din konto, hvis du ikke beskytter disse oplysninger. Vi har ret til at antage, at alt spil på din konto er foretaget af dig.

3.5
Du kan til enhver tid logge ind på din konto og se din kontohistorik, herunder indbetalinger, bonusser, gevinster, indsatser og udbetalinger. Hvis du bemærker eventuelle fejl, skal du straks underrette Dumarca, så det kan revideres og afhjælpes efter behov.

3.6
Hvis der ikke er blevet registreret nogle transaktioner på din konto i tolv (12) sammenhængende måneder, vil din konto anses som ’inaktiv’, hvis Dumarca ikke kan komme i kontakt med dig efter at have gjort forsøg herpå, vil vi opkræve et gebyr på 50 kr pr. måned i administrationsomkostninger på din konto. Dumarca vil ikke have nogen forpligtelser til at tilbageføre gebyrer, der er fratrukket på denne måde, da de ikke længere vil blive anset som kundens midler, når det er blevet fratrukket. Gebyrer på inaktive konti kan bringe din balance i nul. Selskabet forbeholder sig ret til at bruge gebyrerne til at finansiere ansvarlig spilindsats.

Administrationsgebyrer tilbagebetales kun, hvis der er bevis for helbredsmæssige problemer i den inaktive periode.

3.7
Du har ikke lov til at overføre, sælge og/eller erhverve konti til/fra andre brugere. Hvis vi har rimelig grund til at tro, at sådan aktivitet er indtruffet, forbeholder vi os ret til at suspendere og/eller lukke den pågældende konto.

4. Indbetalinger og Udbetalinger 4.1
For at overholde gældende love og vores reguleringsmæssige lovkrav må du kun bruge debet- eller kreditkort og andre betalingsmetoder, der er gyldige, og som lovligt tilhører dig. I tilfælde af at vi identificerer eller har rimelig grund til at tro, at en betalingsmetode ikke tilhører dig, forbeholder vi os retten til at lukke din konto og ugyldiggøre eventuelle gevinster som følge af de relevante indbetalinger.

Ved indbetalinger via kredit- og betalingskort kan du efter vores rimelige skøn anmodes om at indsende en kopi af for- og bagsiden af det relevante kreditkort, der kun viser de første seks og fire sidste cifre på forsiden og gemmer CVV2 nummeret på bagsiden.

4.2
Vi holder alle kundemidler adskilt fra selskabsmidler i et akkrediteret pengeinstitut. I henhold til regulativ 40(3) i fjernspilreglementet (L.N. 176 af 2004) har banken erkendt, at dine midler udelukkende er afholdt til dette formål og:

a) at den ikke vil forsøge at håndhæve eller fuldbyrde, opkræve, afregne, modregne eller modtage andre krav mod ovennævnte konto og
b) at den vil ikke kombinere konto/konti med en anden konto med hensyn til enhver gæld, der skyldes fra Dumarca

I tilfælde af insolvens er dine midler derfor beskyttet.

Dette efterlever kravene, der er fra Spillemyndigheden til opsplitning af kundemidler og beskyttelse mod insolvens på niveauet: mellembeskyttelse.

4.3
Du bør kun indbetale penge til din konto med henblik på at indgå en gamblingtransaktion. I tilfælde, hvor vi med rimelighed tror på, at du indbetaler penge uden nogen vilje til at indgå i en gamblingtransaktion, kan vi undersøge din konto i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

4.4
Vi forbeholder os retten til at afvise en gamblingtransaktion, hvis din konto er begrænset efter vores rimelige skøn. Alle pengetransaktioner indgås efter dit eget valg.

4.5
Der skal ikke betales renter på kontosaldoen, uanset hvilket beløb der er på din konto. Derfor bør du på ingen måde behandle Dumarca som en finansiel institution.

4.6
Ingen kredit er tilladt. Det er dit ansvar at opretholde tilstrækkelige midler i din konto og til at behandle dine midler i overensstemmelse hermed. Gamblingtransaktioner vil ikke blive accepteret, hvis der ikke er tilstrækkelige midler på din konto. Vi forbeholder os retten til at annullere enhver indsats, som uberettiget kan placeres eller accepteres, hvis din konto ikke har tilstrækkelige midler til at dække hele indsatsen.

4.7
Som krævet i henhold til vores lovgivningsmæssige forpligtelser, kan vi anmode om mere information om kilden til eventuelle midler, der er indbetalt af dig. Dette kan omfatte kopier af kontoudtog, lønsedler og/eller yderligere bevis for anden finansieringskilde, såsom bevis på salg af en ejendom eller en testamente). Hvis vi anmoder om oplysninger om din kilde af midler, skal du angive oplysningerne inden for 28 dage. Hvis du ikke giver de ønskede oplysninger inden for den angivne periode, kan vi begrænse din konto, indtil oplysningerne er blevet leveret og verificeret af os. Dumarca kan med rimelighed handle begrænsende eller lukke enhver konto, hvor svaret på sådanne anmodninger ikke er tilfredsstillende. Vi kan også videregive sådanne oplysninger til enhver relevant myndighed, hvis det kræves af gældende lovgivning.

4.8
Hvis Dumarca fejlagtigt krediterer din konto med gevinster, der ikke tilhører dig, uanset om det skyldes en teknisk fejl, menneskelig fejl eller andet, forbliver det ukorrekt krediterede beløb Dumarcas ejendom. Hvis du, før vi bliver opmærksom på fejlen, har udbetalt midler, der ikke tilhører dig, uden at dette berører andre retsmidler og handlinger, der måtte være tilgængelige for os ved loven, vil det fejlagtigt betalte beløb udgøre en skyldig gæld til Dumarca. I tilfælde af ukorrekt kreditering skal du straks meddele Dumarca via e-mail.

4.9
Bonusmidler kan krediteres din konto som en del af en kampagne, loyalitetsordning eller anden marketingkampagne. Disse bonusmidler kan ikke udbetales/trækkes ud, men skal bruges til placering af indsatser på Hjemmesiden. Afhængigt af kampagnen kan disse bonusmidler konverteres til rigtige penge efter at have opfyldt et specifikt sæt kriterier for kampagnen. Se venligst specifikke Kampagnevilkår.

4.10
Midler kan ikke overføres fra din konto til en anden burger eller omvendt.

4.11
Du kan når som helst udbetale eventuelle udbetalingsvenlige midler fra din konto. 'Udbetalingsvenlige midler' betyder alle ubrugte indbetalinger og gevinster fra indsatser foretaget med dine indbetalinger og udelukker eventuelle midler, der er genstand for en begrænsning (herunder indsatsbegrænsninger eller andre kampagnebegrænsninger). Retten til at udbetale disse midler er betinget af, at vores lovgivningsmæssige forpligtelser overholdes (herunder finansieringskilder og verifikationskontrol).

4.12
For udbetalinger, der beløber sig til 20 kr eller derover, kan du blive bedt om at give os en kopi af dit fotografiske id (f.eks. Et gyldigt pas eller et officielt identitetskort), der bekræfter identitet og alder samt en regning og/eller kontoudskrift dateret inden for de sidste tre måneder, som bekræfter din bopæl.

4.13
Udbetalinger til kredit-/debetkort er muligt til Visa eller Visa Electron. Desværre faciliterer MasterCard ikke denne funktion.

4.14
I overensstemmelse med gældende lovgivning overfører Dumarca kun beløb til samme betalingsmetode, hvorfra de indbetalte midler på din konto stammer fra.

4.15
Kredit-/debetkortudbetalinger behandles til det eller de kort, der oprindeligt blev brugt til indbetalingen. Hvis en bruger har mere end et registreret kredit-/debetkort, behandles udbetalingen til det primære kredit-/debetkort (den konto, hvorfra du har udbetalt det meste af dine indbetalte midler inden for de sidste 6 måneder) under forudsætning af udbetaling til dette kortet er muligt (fx i tilfælde af MasterCard, hvor udbetalinger ikke er mulige).

4.16
Dumarca forbeholder sig retten til at pålægge et rimeligt gebyr, der afspejler dets direkte omkostninger ved udbetalinger under 500 kr Yderligere eksterne bankafgifter kan muligvis gælde fra tid til anden, som kan være uden for vores kontrol. Se 4.20 i disse Vilkår og Betingelser.

4.17
Udbetalinger til kredit-/debetkort tager normalt mellem 3 og 5 arbejdsdage.

4.18
De fulde kredit-/debetkortoplysninger gemmes aldrig af Dumarca og overføres altid på en krypteret måde for din sikkerhed.

4.19
Uden at begrænse vores evne til at stole på andre retsmidler, der måtte være tilgængelige for os, kan vi annullere nogen af dine udbetalingsanmodninger eller annullere gevinster, hvis vi har mistanke om, at du:

• handler anderledes end for egen regning eller på anden måde i samspil med andre,
• engagere sig dig i ulovlig eller svigagtig aktivitet eller
• overtræder nogen af disse Vilkår og Betingelser.


4.20
Indbetalinger til og udbetalinger fra en konto skal til enhver tid ske via en Finansiel Institution eller en Betalingsløsningsudbyder. Procedurerne, Vilkår og Betingelser, tilgængeligheden, gebyrerne og behandlingstiden for ind-/udbetalinger kan variere afhængigt af den relevante Finansieringsinstitut eller Betalingsløsningsudbyder. For yderligere information se venligst her.

4.21
Brugere bør være opmærksomme på de generelle betingelser, der gælder for brugen af en E-PRO E-voucher.
E-PRO er en betalingsløsning, der leveres af EMP Corp, en e-pengeagent, baseret på E-penge og e-wallet.
E-PRO er en E-Voucher udstedt af EMP Corp, der videresælges af First Remit Limited (UK), en registreret pengeforretningsvirksomhed med Hendes Majestæts Indtægts- og Toldcertifikatnummer 12679642 og fuldt godkendt af UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalingsinstitution med henvisning 622935.

E-Pro e-Vouchers videresælges af First Remit vil i din kortoversigt vises som "Online betaling".

En E-VOUCHER, der udgør elektroniske penge, genereres i tilfælde af EMP Corps indgriben at betale for de tjenester, der tilbydes på MERCHANT SITE Hvis betalingstjenesteudbyderen er EMP Corp, vil transaktionen resultere i oprettelse og køb af elektroniske penge udstedt af en E-money Issuer, der skal bruges til at kreditere en E-wallet

5. Klager og Konfliktløsning 5.1
Hvis du har nogen klager over Hjemmesiden eller nogen af vores tjenester, kan du sende e-mail til vores kundeservice på [email protected] eller ringe til nedenstående numre:

Malta: + 356 277 80428
Danmark: +356 277 80449
Sverige: + 46 8 124 51423
Det Forenede Kongerige: +442036080424

5.2
Dumarca vil forsøge at løse en klage omgående.

5.3
Hvis brugere har en forespørgsel med hensyn til en bestemt transaktion, kan brugere også kontakte Dumarca på [email protected] med oplysninger om den pågældende transaktion. Dumarca vil omgående gennemgå enhver forespørgsel eller omstridt transaktion.

5.2
Dumarca vil forsøge at løse en klage hurtigt.

5.4
Eventuelle klager skal først rejses hos vores kundeserviceteam. Hvis du ikke er enig i beslutningen fra vores kundeserviceteam, kan du eskalere denne klage til kundesupportchefen på [email protected]

Hvis du forbliver utilfreds, kan du henvise dit krav til bedømmelse af vores Alternative Konflikløsningsservice (ADR), eCOGRA, for en alternativ konfliktløsningsformular, se venligst ecogra.org

Alternativt, hvis du bor i EU kan du rejse din klage til Online Dispute Resolution (Online Konfliktløsning -ODR). ODR-platformen vil hjælpe med at løse din klage ved at lette kommunikationen mellem parterne.

Bemærk venligst, at i tilfælde af at du måtte have et krav eller en tvist, og du ikke er bosat i Det Forenede Kongerige, kan du rette uafklarede klager direkte til MGA (Malta Gaming Authority):
e-mail: [email protected]
Adresse: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta
Tel: +356 2546 9000

6. Ansvarligt spil 6.1
Du kan efter eget ønske til enhver tid bede os om at udelukke dig fra at placere indsatser på Hjemmesiden i en bestemt tidsperiode. Du kan gøre dette online ved at besøge afsnittet Spillegrænser på din konto eller ved at kontakte kundeservice. Når du beder os om at udelukke dig, anerkender du og accepterer, at vi vil suspendere din konto og forhindre dig i at spille på Hjemmesiden i den ønskede periode. Anvendelse af selvudelukkelse påvirker ikke nogen afventende udbetalinger, medmindre der anmodes om verificeringsdokumenter i overensstemmelse med vores verificeringsproces.

Selvudelukkelsen vil blive anvendt på alle hjemmesider, der drives af Dumarca. Du kan udvide selvudelukkelsen til vores Gruppe. Der kan være en kort forsinkelse ved anvendelse af selvudelukkelse, der drives af andre medlemmer af vores Gruppe. Bemærk, at selvudelukkelsen ikke gælder for hjemmesider, der ikke er opført i vores Gruppe, da disse selskaber ikke er medlemmer af vores gruppe. Hvis du ønsker at udelukke selv fra disse websteder, bedes du kontakte den relevante operatør eller bruge ROFUS som angivet i 6.5 i disse vilkår og betingelser.

6.2
Når du selvudelukker dig, forsøger vi at returnere dine udbetalingsvenlige midler til dig. Hvis vi efter en rimelig frist ikke er i stand til at returnere dine udbetalingsvenlige midler (fordi vi fx ikke kan kontakte dig), kan vi donere det relevante beløb til en velgørenhed efter eget valg.

6.3
Det er ikke muligt for os at tilsidesætte eller fjerne enhver selvudelukningsperiode, når den er indstillet. Bonusser kan udløbe under suspensionen af din konto, vi kan ikke genskabe eventuelle udløbne bonusser, når kontoen er genaktiveret.

6.4
Hvis du ønsker at genaktivere din konto, efter at perioden for selvudelukkelse er udløbet, kan du kun gøre det ved at kontakte kundeservice og anmode om, at selvudelukkelsen skal opløses. Enhver anmodning om at fjerne selvudelukkelsen efter den angivne periode er gået, vil være underlagt en "afkølingsperiode", hvorefter din konto vil blive aktiveret igen. Hvis du ønsker at forlænge selvudelukkelsen, kan du kontakte kundeservice.
6.5
Vi vil fjerne dit navn og detaljer fra enhver markedsføringsdatabase, vi har fået, når din er selvudelukkelse er implementeret, uanset om du beder os om det direkte eller via ROFUS. Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at selvudlukkede konti ikke modtager noget marketingmateriale fra os. Der kan dog være en kort forsinkelse mellem, at selvudelukkelsen og marketingmateriale stoppes. selvudelukkelse fra vores Hjemmeside påvirker ikke dine markedsføringspræferencer hos tredjeparter, herunder reklamebureauer eller andre tredjepartsdatterselskaber, som vi ikke har kontrol med. Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontakter sådanne parter og fravælger at modtage marketingmateriale fra dem. Vi anbefaler også, at du overvejer selvudelukkelse fra andre online spiloperatører, som du har en konto hos, hvis du ikke selv er udelukket via ROFUS.
6.6
Hvis du vælger at selvudelukke dig, tager vi alle rimelige skridt til at opdage, og forhindre dig i at registrere en ny konto på Hjemmesiden. Du bør ikke forsøge at åbne en konto på nogen hjemmeside, der drives af Dumarca eller et andet medlem af Gruppen, mens du har valgt selvudelukkelse. Eventuelle konti, der viser sig at være i brug af en selvudelukkelsesaftale, lukkes, så snart en sådan bliver opdaget.

6.7
Vi har intet ansvar eller forpligtelse over for dig eller nogen tredjepart for enhver spilaktivitet, der tager sker (herunder at refundere eventuelle tab), hvis du omgåes vores selvudelukkelsesprocedurer ved bedrageriske måder eller ved bevidst at indtaste ukorrekte oplysninger.

6.8
Time-Out
Du kan midlertidigt tage en pause fra spil på Hjemmesiden (fireogtyve (24) timer minimum). Du kan gøre det online ved at besøge afsnittet Spillegrænser på din konto under 'Luk min konto'. Når du bekræfter Time-Out, suspenderes din konto straks, og det er ikke muligt at logge ind, indtil den valgte varighed er udløbet.

6.9
Spillegrænser
Du kan efter eget valg vælge at fastsætte spillegrænser for din konto. Du kan:

- Indbetaling: sæt en grænse for det beløb, du kan indbetale inden for en bestemt periode og/eller
- Session: Indstil en grænse for en aktiv session for bedre at kunne styre den tid, du bruger spil og/eller
- Tab: Indstil en grænse for, hvor meget der kan gå tabt fra din konto af indbetalte midler (dvs. gevinster trukket fra det brugte beløb) i en given periode.
Spillegrænser, der er indstillet på din konto, udvides ikke til andre konti, du måtte holde hos Dumarca. Det er dit ansvar at anvende spillegrænser/udelukkelser, der kræves på tværs af alle dine konti. Du vil have mulighed for at anvende spillegrænser på alle hjemmesider, der drives af medlemmer af vores gruppe, for at udvide dine grænser bedes du kontakte os.

7. Kontolukning 7.1
Du kan til enhver tid lukke din konto ved at kontakte Kundeservice på [email protected] eller online ved at besøge afsnittet Spillegrænser på din konto. Lukning via kundeservice vil blive gennemført inden for 24 timer, og du vil modtage en bekræftelse via e-mail. Du forbliver ansvarlig for enhver aktivitet på din konto mellem tidspunktet for din anmodning og afslutningen af kontoen.

7.2
Hvis vi opdager eller har rimelige grunde til at tro, at du er engagerende eller har engageret dig i en eller flere af følgende aktiviteter:

(i) snyd (herunder at tælle kort eller udnytte et spil eller spilfejl) og/eller
(ii) kolliderer med andre eller fordrejer normale spil på nogen måde (herunder ved at arbejde sammen om at udnytte et spil eller spilfejl ved hjælp af "bots" eller lignende software eller manipulere software) og/eller
(iii) svigagtig adfærd eller kriminel aktivitet (herunder hvidvaskning af penge eller kreditkortsvindel) og/eller
(iv) med vilje overtræder disse Vilkår og Betingelser i din brug af Hjemmesiden eller deltagelse i spillene,

så kan vi foretage en undersøgelse og begrænse din konto mens vi afventer resultatet (herunder en afventende anmodning om udbetaling). Hvis vi efter at have undersøgt din konto, med rimelighed tror på, at du deltog i en af de ovennævnte aktiviteter, lukker vi din konto. Vi kan også lukke din konto under følgende omstændigheder:

(v) du ikke overholder verificeringen eller kilden for midler til vores rimelige tilfredshed
(vi) mener vi med rimelighed, at du er mindreårig eller
(vii) Du har givet os falske eller vildledende oplysninger.
Vi kan udlevere dine personlige oplysninger til en tredjepart, der undersøger din aktivitet eller konto (som angivet i vores privatlivspolitik).

7.3
Dumarca kan begrænse, blokere eller lukke din konto og tilbageholde midler, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

8. Specifikke Regler for casinospil 8.1
Gevinster og balancen på konto under ”spil for sjov” funktionen har ingen reel værdi og kan ikke omsættes til kontanter, kredit eller andre former af fordele.

8.2
Hver bruger bestemmer værdien af deres indsats i overensstemmelse med grænserne for hvert casinospil. Det er dit ansvar at sikre, at alle detaljer i gamblingtransaktionen er korrekte.

8.3
Hjemmesiden opererer med en tilfældighedsgenerator (RNG) som garanterer et tilfældigt udfald for hvert enkelt spil samt integriteten af produkterne og spillene. Generatoren er blevet testet og verificeret af en myndighedsgodkendt tredjepart. Både ”spil for sjov” og ”spil for rigtige penge” benytter den samme generator.

9. Begrænset ansvar 9.1
Du tilgår Hjemmesiden, og deltager i spil, på eget ansvar. Hjemmesiden og spille bliver udbudt uden nogen form for garanti, uanset om det er udtryk direkte eller underforstået.

9.2
Vi, vores direktører, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:


(i) garanterer ikke at Hjemmesiden eller spillenede er egnede til deres formål;
(ii) garantere ikke at software, spil og Hjemmesiden er fri for fejl og
(iii) garantere ikke at software, spil og Hjemmesiden vil være tilgængelig uden afbrydelser.

9.3
Hvis vi ikke overholder disse Vilkår og Betingelser, er vi ansvarlige for ethvert tab eller skader, du lider, der er et forudsigeligt resultat af denne manglende overholdelse, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke kan forudses. Tab eller skader kan forudses, hvis det enten er indlysende, at det vil ske, eller hvis vi og du vidste, at det kunne ske, da kontrakten blev indgået. Vi vil ikke gå i strid med disse Vilkår og Betingelser, og heller ikke være ansvarlig for forsinkelse i at udføre eller undlade at udføre nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, hvis en sådan forsinkelse eller en fejl skyldes: (i) dit brud på disse Vilkår og Betingelser, eller (ii) begivenheder, omstændigheder eller årsager ud over vores rimelige kontrol.

9.4 Intet i disse Vilkår og Betingelser påvirker vores ansvar for død eller personskade som følge af vores forsømmelighed eller vores ansvar for svigagtig vildledning eller vildledning i et grundlæggende spørgsmål eller ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende love.

9.5
Du bør kun bruge denne Hjemmeside til hjemmebrug. Hvis du bruger Hjemmesiden til ethvert kommercielt eller erhvervsmæssigt formål, har vi intet ansvar for dig overfor tabt fortjeneste, tab af forretninger, forretningsforstyrrelser eller tab af forretningsmulighed.

9.6
Dumarca forbeholder sig retten til at gøre Hjemmesiden og/eller visse spil midlertidigt utilgængelige efter eget skøn og uden forudgående varsel til brugere. Dumarca er ikke ansvarlig for ethvert tab, som brugeren måtte pådrage sig som følge af sådan utilgængelighed. Dumarca sigter mod at genoprette tjenesten så hurtigt som muligt.

9.7
Med forbehold for ovenstående afsnit og andet end i forbindelse med betaling af lovligt vundne gevinster, skal vores ansvar over for dig i henhold til disse Vilkår og Betingelser ikke overstige:

• tilfælde af ethvert ansvar, der vedrører en bestemt gamblingtransaktion, det satsede indsatsbeløb eller
• tilfælde af andre forhold for et samlet beløb på 20 kr totusinde Euro.

10. Tekniske fejl 10.1
Dumarca vil til enhver tid gøre alt for at yde en service af tilfredsstillende kvalitet, og som egner sig til formål og fuldstændighed. Hvis en bruger af en eller anden grund bliver utilfreds med nogen af de tjenester, der leveres af Dumarca, kan denne bruger straks kontakte Dumarca og give os besked om problemet.

10.2
Dumarca kan ikke garantere, at tjenesten aldrig vil have fejl; men vi forpligter os til at rette op på problemet, så snart det er blevet rapporteret eller så hurtigt som muligt. Hvis du oplever en fejl i den leverede service, skal du straks rapportere det til os.

10.3
I tilfælde af systemfejl eller fejl har Dumarca ret til at annullere alle indsatser og returnere den oprindelige indsats til dig. Dumarca tager intet ansvar for eventuelle fejl eller problemer, der opstår på grund af dit udstyr, internetforbindelse eller internettet.

10.4
I tilfælde af afbrydede, afbrudte eller fejlspillede spil af en hvilken som helst årsag, skal alle Brugernes transaktioner registreres nøjagtigt på Dumarcas system. Eventuelle "Uafsluttede spilrunder" genoprettes, når de vender tilbage til spillet. "Afsluttede spilrunder" genoprettes ikke, men resultaterne kan let hentes ved at kontakte vores kundeserviceteam.

11. Andre bestemmelser 11.1
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder ("IP-rettigheder") på Hjemmesiden tilhører udelukkende Dumarca eller et tredjeparts softwareudbyderfirma. Din brug af Hjemmesiden giver dig ikke ejerskab til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder på Hjemmesiden eller i softwaren. IP-rettigheder omfatter alle intellektuelle ejendomsrettigheder af enhver art eller natur, herunder, uden begrænsning, patent, ophavsrettigheder, designrettigheder, varemærker, databaserettigheder, apps for nogen af de ovennævnte moralske rettigheder, knowhow, handelshemmeligheder, domænenavne, webadresser, handelsnavne eller andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder (og eventuelle licenser i forbindelse med nogen af de samme), uanset om de er registreret eller i stand til registrering, og om de eksisterer i et bestemt land eller lande eller nogen anden del af verden.

11.2
Disse Vilkår og Betingelser er tilgængelige på en række sprog til orientering og nem adgang. Ud fra et juridisk synspunkt vil den engelske sprogversion af disse Vilkår og Betingelser være gældende for enhver anden sprogversion, der stilles til rådighed.

11.3
Vi må ikke være i strid med disse Vilkår og Betingelser eller ansvarlig for forsinkelse i at udføre eller undlade at udføre nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, hvor sådanne forsinkelser eller fejl skyldes større hændelser, begivenheder eller årsager ud over vores rimelige kontrol . Dette omfatter enhver strejke, politisk krise, krig, naturkatastrofe og mætning af telekommunikationsnetværkene.

11.4
Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser holdes af enhver kompetent myndighed for at være invalid, ulovlig, ugyldig, urimelig eller uhåndhævelig, skal denne bestemmelse adskilles fra disse Vilkår og Betingelser og alle andre bestemmelser herunder resten af den pågældende bestemmelse (hvis gældende) forbliver i fuld kraft og upåvirket af en sådan fratrædelse.

11.5
Vi må tildele eller på anden måde lovligt overføre nogen eller alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

11.6
Disse Vilkår og Betingelser gælder for dig individuelt, og du må ikke overdrage, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

11.7
Disse Vilkår og Betingelser, herunder eventuelle yderligere vilkår eller regler, der udtrykkeligt henvises til i dem, udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til Hjemmesiden, og med undtagelse af svig erstatter alle forudgående eller samtidige aftaler, forståelser eller arrangementer mellem dig og os, hvad enten du er elektronisk, mundtlig eller skriftlig, mellem dig og os med hensyn til Hjemmesiden.

11.8
Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk lovgivning. Parterne (det er dig og os) er enige om, at enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser, eller brud, opsigelse eller ugyldighed heraf, skal forelægges de danske domstolers eksklusive jurisdiktion.

00:00

Kunde
service